headerphoto

Welkom bij Drs Louis Wetzels Flebologie


Flebologie en lymfologie

Het merendeel van de patiënten die wij zien komen voor spataderen,  ontsierende haarvaatjes en open benen. Bij het eerste consult verrichten wij altijd een Doppler-onderzoek om eventuele lekkende kleppen in de hoofdaderen te kunnen uitsluiten.

Het inspuiten van spataderen heeft namelijk alleen zin wanneer de kleppen in de hoofdaderen intact zijn. Bij lekkende kleppen in de hoofdaderen treedt er namelijk reflux op ( = terugstroming van bloed) waardoor eventueel dichtgespoten aderen weer open zouden kunnen gaan. 

Wanneer wij lekkende kleppen constateren in de hoofdaderen, zullen wij de patiënt eerst verwijzen naar de chirurg. Deze zal altijd eerst een Duplex-onderzoek doen alvorens hij gaat opereren. Na de operatie kunnen de resterende spataderen alsnog worden ingespoten. Na het inspuiten dient de patiënt 2 weken lang compressief verband te dragen.


Wat betekend flebologie?

De flebologie houdt zich bezig met uiteenlopende ziekten van de aderen, de bloedvaten die het bloed terug voeren naar het hart. Als zij niet goed functioneren ('veneuze insufficiëntie'), kunnen bijvoorbeeld spataderen ontstaan. De lymfologie is gericht op de lymfevaten, die het vocht uit de weefsels moeten afvoeren. Gebeurt dit niet goed, dan hoopt zich vocht op in de weefsels (lymfoedeem).
flebologie omvat dat gedeelte van de geneeskunde wat zich bezig houdt met de ziekten van of afwijkingen aan het aderstelsel en wel voornamelijk aan de benen. Bij het woord flebologie wordt allereerst gedacht aan spataderen en de eventuele gevolgen daarvan, zoals open benen en/of eczeem.

Wat is een fleboloog?
Zoals proktologie meer is dan aambeien alleen, zo is een fleboloog geen "spataderwegspuiter". Voor spataderen, open benen, kleine ontsierende haarvaatjes, bloedvatvernauwing etc. kan men ook in onze poliklinieken terecht. Maar "grondig onderzoek is absoluut noodzakelijk. Een spatader zien en die meteen maar wegspuiten of opereren is een kunstfout". Altijd zal er zorgvuldig onderzoek plaats moeten vinden, om te zien of de klachten wel door de spataderen veroorzaakt worden (ook rugproblemen kunnen beenklachten geven) en of een eventuele behandeling wel het gewenste resultaat zal geven.

spatader spataders


Functie.
Functie van de aderen of vaten. Wij onderscheiden slagaderen (arteriën)die het zuurstofrijke bloed vanuit het hart naar alle delen van ons lichaam pompen en aderen die in retour naar het hart het zuurstof arme bloed vervoeren. In de longen wordt het weer van zuurstof voorzien en via het hart gaat het opnieuw de circulatie in. Voorts bestaat er nog een lymfvatenstelsel, een onderdeel van het “retoursysteem”.

Dit is voornamelijk belast met de afvoer van verbruikte en schadelijke stoffen. De afvoer van lymfe (weefselvocht) verloopt via de lymfbanen, zeer fijne kanaaltjes, naar de lymfklieren, waar de lymfe wordt gezuiverd. Via de grotere lymfbanen komt de lymfe vervolgens in het adersysteem. De grotere lymfbanen bezitten evenals de aderen kleppen om terugstromen van de lymfe te voorkomen.

Stagneert de afvoer van lymfe, dan ontstaat er een ophoping van weefselvocht, hetgeen lymfoedeem kan veroorzaken. Ziekten van de lymfvaten kunnen aangeboren zijn (te weinig lymfvaten), wat kan leiden tot dikke benen met veel vocht erin, welke kunnen overgaan in de zogenaamde ‘olifantsbenen’. Ook kunnen ze door operaties en bestraling (meestal bij borstkanker) beschadigd zijn of verwijderd en dan met name ten koste van de lymfklieren. Daardoor ontstaan onder meer dikke armen. Globaal gesteld vindt in deze gevallen door middel van sterk drukkende verbanden en aparte kousen verwijdering plaats van het overtollige vocht.
Spataderen kunnen in combinatie met oedeem en huidveranderingen ontstaan als gevolg van een diepe veneuze trombose. Dit zogenaamde post-trombotisch syndroom wordt op de afdeling gediagnosticeerd en behandeld met compressietherapie. Optimalisatie van behandeling met therapeutische elastische kousen is een aandachtspunt

 

Heeft u dergelijke klachten dan is het de hoogste tijd voor een bezoek aan een van de praktijken van Dokter Wetzels! Er zijn diverse oplossingen voor deze problemen.

 

Dokter Wetzels is een volgeling van dokter van der Molen uit Terwolde en heeft op zijn beurt in Wenen en Rozenburg (Oostenrijk) gedurende enkele jaren flebologen en proktologen opgeleid. Hij vertelt: “De meeste mensen met anale klachten behandelen zichzelf met zetpillen en zalven, die ze bij de drogist of in de apotheek zonder recept kunnen verkrijgen.

 

 

Wise Words

Wacht niet te lang en voorkom veel problemen later....

Aambeien & Spataderen

Dokter Louis Wetzels
werkt als proktoloog en
fleboloog in verschillende praktijken, verspreid over het hele land:

dokter wetzels

In de praktijk betekent het dokter Wetzels zich naast de proktologie (leer van de endeldarm) ook flebologie
(aderkunde). Dit vakgebied omvat de behandeling van onder meer spataderen en open benen.

 

In de poliklinieken worden behandeld:

Flebologie:
Spataderen
Haarvaatjes (Bezenreizer)
Open benen (ulcus cruris)
Trombosebenen
Aderontstekingen
Lymfoedeem
Bloedvatvernauwing

Proktologie:
Aambeien
Fistels
Aarseczemen
Anale abcessen
Aarsscheur
Darmontstekingen
Spastische darmen
Aarsjeuk
Aarsverzakkingen
Anale wratten
Obstipatie

Neuraal therapie:
Pijnklachten
Gewrichtsklachten
Bloedvatvernauwing